Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel omfattar bland annat:

  • Felanmälan per web/mail/telefon
  • Rondering
  • Felavhjälpning
  • Dokumentation av UE-arbeten
  • Avläsningar i undercentral och fläktrum
  • Nyckelhantering
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Lampbyten