• Arkitekt

  • Yttre VA

  • Kontrollansvar

  • Mättjänster

Vi erbjuder fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel samt drift och underhåll. Våra diplomerade förvaltare har en bakgrund inom fastighetsutveckling som är bredare än hos många av våra konkurrenter. Vi strävar efter att erbjuda god service, att vara synliga på plats och vi dokumenterar allt i vårt digitala system. Våra processer är tranparenta och kostnadseffektiva.

Teknisk förvaltning

Våra förvaltare tar hand om underhållsplanering och upprättar planer för hur fastigheterna skall skötas över tid på ett miljömässigt och hållbart sätt. Med ett välplanerat underhåll minskas risken för driftstopp och närmiljön kan hållas trivsam och trygg.

Läs mer

Fastighetsskötsel

En fastighet kräver löpande tillsyn och god teknisk kompetens. Vi erbjuder felanmälan med åtgärd. Våra fastighetsskötare har högt tekniskt kunnande och dokumenterar alla åtgärder och avläsningar i vårt system.

Läs mer

Upphandling

Vi tar hand om upphandling av entreprenader och tjänster med konkurrensutsättning av dessa. Efter analys levererar vi utvärdering av inkomna anbud samt beslutsunderlag. Arbeten och tjänster granskas genom besiktning och kontroller.

Läs mer

Fastighetsutveckling

Våra arkitekter och konsulter tar fram hyresgästanpassningar, hjälper till med bygglov och detaljplaneändringar samt stöttar vid exploatering av fastighet och mark. Vi tar fram förslag till ändrad användning samt inventerar lagrum för om- och tillbyggnader.

Läs mer
  • Hållbarhetsstrategi

  • Arbetsmiljö

  • Klimatinitiativ

  • Miljöbyggnad

Amanda Hjälmeby

Arkitekt SAR/MSA

Pontus Jakobsson

Byggnadsingenjör

Joakim Pettersson

VA-ingenjör

Sebastian Stein

Arkitekt SAR/MSA/VD Gravity Visby

Simon Lundberg

Arkitekt

Mikael Buddgård

Byggnadsingenjör SBR

Diana Danielsson

Arkitekt/projektledare, specialist byggnadsvård

Szilvia Schmidt

Kontorschef, Arkitekt SAR/MSA

Sanjar Makhkambaev

Fastighetstekniker VVS

Faruh Ahmedjan

Arkitekt, BIM-samordnare

Staffan Ädelqvist

VD, Arkitekt SAR/MSA

Georgios Gounaropoulos

Fastighetsförvaltare