Proaktivitet och envishet kan göra skillnad

Gravity har initierat flera projekt som vi hoppas kan bidra till ett större miljöengagemang. Vi har exempelvis projekterat många solcellsanläggningar på befintliga skolor och med dessa erfarenheter föreslagit och fått igenom solceller på tak i andra uppdrag. Vi har initierat återbruksverksamhet på två platser och med olika intressenter vilket lett till nya samarbeten och pilotprojekt med återbruk, studios och verkstäder.