Upphandling

Detta ingår i vår upphandlingstjänst:

  • Framtagande av anbudsförfrågan
  • Teknisk kravställan
  • Bakgrundskontroll av leverantörer
  • Anbudsutvärdering
  • Jämförelsekalkyl
  • Stöd för kvalitetsbedömning
  • Rapport med analys och viktning av resultat
  • Beslutsunderlag inför upphandling
  • Efterkontroll av utfört arbete