Höga ambitioner vad gäller miljö, design och komplexa uppdrag

Vår arkitektverksamhet har funnits sedan hösten 2017 men våra konsulter är erfarna och har stor vana att arbeta med tekniskt komplicerade projekt. Vi har ett stort kontaktnät med andra tekniska konsulter och få projekt är för stora för att vi skall kunna driva dem. Gravity har dessutom stor erfarenhet av att fungera som generalkonsult - då tar vi med andra teknikslag men du som kund behöver bara en kontaktperson här hos oss. Vi tillämpar vårt kvalitets- och miljösystem i samtliga uppdrag och har flera miljöcertifierade projekt i vår portfolio. Gravity har fler än tio ramavtal över hela landet.

Höga ambitioner vad gäller miljö, design och komplexa uppdrag
Höga ambitioner vad gäller miljö, design och komplexa uppdrag
Höga ambitioner vad gäller miljö, design och komplexa uppdrag