Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling omfattar bland annat följande:

  • Utvärdering av lokaler
  • Förslag till exploatering och värdehöjande insatser
  • Förslagsskisser och hyresgästanpassningar
  • Bygglov och bygghandlingar
  • Förstudier för nybyggnation
  • Underlag till detaljplaneändringar