Kontrollansvar enligt PBL

Inför planering, projektering och byggnation erbjuder vi certifierad kontrollansvarig med riksbehörighet, nivå K.