Vårt arbete påverkar miljön

Fastighetssektorn har en stor påverkan på miljön både initialt i produktionsskedet och långsiktigt när det gäller emissioner från byggmaterial, klimatmässigt när det kommer till förvaltning och energiförbrukning samt till slut då byggnaden en dag skall rivas och förhoppningsvis återvinnas så långt möjligt. Eftersom vi verkar inom denna sektor har vi ett extra stort ansvar att se till att vi själva har rätt utbildning och att leda våra kunder till klimatsmarta och långsiktigt hållbara lösningar. Vi strävar också efter att alltid föreskriva och använda produkter som är beprövade och miljöcertifierade.