Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen omfattar:

  • Hantering av försäkrings- och skadeärenden
  • Tekniskt stöd till styrelse eller fastighetsägare
  • Bevakning av myndighetskrav
  • Upphandling av tjänster och materiel
  • Underhållsplan
  • Hantering av störningsärenden
  • Månadsvis rapport