Frågan om arbetsmiljö sträcker sig utanför vår verksamhet

Vår absoluta strävan inom Gravity är att vi skall vara en jämställd, etniskt blandad och mångkulturell verksamhet där alla medarbetare förstår att de är företagets viktigaste kapital. Vi vill att det skall vara tryggt, roligt och stimulerande att arbeta hos oss - eller med oss. Lika viktigt är det att bevaka arbetsmiljön i våra uppdrag, exempelvis genom att se till att använda ny teknik och moderna hjälpmedel och genom att pröva våra lösningar mot regler och normer så att vi föreskriver lösningar och produkter som är säkra och som bidrar till god ergonomi vid produktion och förvaltning.